News, Senin, 11/05/2009 00:00 WIB

Panggilan test tertulis PT NOK Indonesia

<p>Berikut adalah peserta test tertulis PT NOK pada :</p><p>Hari      : Rabu, 6 Mei 2009</p><p>Pukul    : 10.00 WIB</p><p>Tempat : R.Sidang 1 lt.2 D3 Elektr
Panggilan test tertulis PT NOK Indonesia
<p>Berikut adalah peserta test tertulis PT NOK pada :</p><p>Hari      : Rabu, 6 Mei 2009</p><p>Pukul    : 10.00 WIB</p><p>Tempat : R.Sidang 1 lt.2 D3 Elektr
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="406" style="border-collapse: collapse; width: 305pt"> <tbody><tr height="20" style="height: 15pt"> <td class="xl63" rowspan="2" width="44" height="40" style="height: 30pt; width: 33pt"><p>NO</p></td> <td class="xl63" rowspan="2" width="206" style="width: 155pt"><p> </p><p>NAMA LENGKAP</p><p> </p></td> <td class="xl63" rowspan="2" width="156" style="width: 117pt"><p> JURUSAN</p></td> </tr> <tr height="20" style="height: 15pt"> </tr> <tr height="21" style="height: 15.75pt"> <td class="xl64" height="21" style="border-top: medium none; height: 15.75pt">1</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none">GUSTRAN SAMUEL</td> <td class="xl64" style="border-top: medium none; border-left: medium none">TEKNIK ELEKTRO</td> </tr> <tr height="21" style="height: 15.75pt"> <td class="xl64" height="21" style="border-top: medium none; height: 15.75pt">2</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none">KARDONO</td> <td class="xl64" style="border-top: medium none; border-left: medium none">TEKNIK ELEKTRO</td> </tr> <tr height="21" style="height: 15.75pt"> <td class="xl64" height="21" style="border-top: medium none; height: 15.75pt">3</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none">YUWANA PRADANA</td> <td class="xl64" style="border-top: medium none; border-left: medium none">TEKNIK ELEKTRO</td> </tr> <tr height="21" style="height: 15.75pt"> <td class="xl64" height="21" style="border-top: medium none; height: 15.75pt">4</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none">ABDUR RASYID</td> <td class="xl64" style="border-top: medium none; border-left: medium none">TEKNIK ELEKTRO</td> </tr> <tr height="21" style="height: 15.75pt"> <td class="xl64" height="21" style="border-top: medium none; height: 15.75pt">5</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none">ALDILA MECKY NAWANGSIDI</td> <td class="xl64" style="border-top: medium none; border-left: medium none">TEKNIK ELEKTRO</td> </tr> <tr height="21" style="height: 15.75pt"> <td class="xl64" height="21" style="border-top: medium none; height: 15.75pt">6</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none">ANDI FEBRIANTO</td> <td class="xl64" style="border-top: medium none; border-left: medium none">TEKNIK ELEKTRO</td> </tr> <tr height="21" style="height: 15.75pt"> <td class="xl64" height="21" style="border-top: medium none; height: 15.75pt">7</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none">ANDREAS DIAN MEI SUNARKO</td> <td class="xl64" style="border-top: medium none; border-left: medium none">TEKNIK ELEKTRO</td> </tr> <tr height="21" style="height: 15.75pt"> <td class="xl64" height="21" style="border-top: medium none; height: 15.75pt">8</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none">APRI TRASTIANTO</td> <td class="xl64" style="border-top: medium none; border-left: medium none">TEKNIK ELEKTRO</td> </tr> <tr height="21" style="height: 15.75pt"> <td class="xl64" height="21" style="border-top: medium none; height: 15.75pt">9</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none">ARIS TRI MASTUTI</td> <td class="xl64" style="border-top: medium none; border-left: medium none">TEKNIK ELEKTRO</td> </tr> <tr height="21" style="height: 15.75pt"> <td class="xl64" height="21" style="border-top: medium none; height: 15.75pt">10</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none">ARVI IRAWATI</td> <td class="xl64" style="border-top: medium none; border-left: medium none">TEKNIK ELEKTRO</td> </tr> <tr height="21" style="height: 15.75pt"> <td class="xl64" height="21" style="border-top: medium none; height: 15.75pt">11</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none">HENRY WIRANTO</td> <td class="xl64" style="border-top: medium none; border-left: medium none">TEKNIK ELEKTRO</td> </tr> <tr height="21" style="height: 15.75pt"> <td class="xl64" height="21" style="border-top: medium none; height: 15.75pt">12</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none">MASKURI</td> <td class="xl64" style="border-top: medium none; border-left: medium none">TEKNIK ELEKTRO</td> </tr> <tr height="21" style="height: 15.75pt"> <td class="xl64" height="21" style="border-top: medium none; height: 15.75pt">13</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none">NARTHA SIMAMORA</td> <td class="xl64" style="border-top: medium none; border-left: medium none">TEKNIK ELEKTRO</td> </tr> <tr height="21" style="height: 15.75pt"> <td class="xl64" height="21" style="border-top: medium none; height: 15.75pt">14</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none">SAHRUL AGUSTABAHARI</td> <td class="xl64" style="border-top: medium none; border-left: medium none">TEKNIK ELEKTRO</td> </tr> <tr height="21" style="height: 15.75pt"> <td class="xl64" height="21" style="border-top: medium none; height: 15.75pt">15</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none">SONNY ASDOMDERI, ST</td> <td class="xl64" style="border-top: medium none; border-left: medium none">TEKNIK ELEKTRO</td> </tr> <tr height="21" style="height: 15.75pt"> <td class="xl64" height="21" style="border-top: medium none; height: 15.75pt">16</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none">SONNY SEPTIAWAN</td> <td class="xl64" style="border-top: medium none; border-left: medium none">TEKNIK ELEKTRO</td> </tr> <tr height="21" style="height: 15.75pt"> <td class="xl64" height="21" style="border-top: medium none; height: 15.75pt">17</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none">TRIAS ADIAKSA ERTANTO</td> <td class="xl64" style="border-top: medium none; border-left: medium none">TEKNIK ELEKTRO</td> </tr> <tr height="21" style="height: 15.75pt"> <td class="xl64" height="21" style="border-top: medium none; height: 15.75pt">18</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none">WINDHI PUJI JATMIKO</td> <td class="xl64" style="border-top: medium none; border-left: medium none">TEKNIK ELEKTRO</td> </tr> <tr height="21" style="height: 15.75pt"> <td class="xl64" height="21" style="border-top: medium none; height: 15.75pt">19</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none">DADA ISTANDA</td> <td class="xl64" style="border-top: medium none; border-left: medium none">TEKNIK MESIN</td> </tr> <tr height="21" style="height: 15.75pt"> <td class="xl64" height="21" style="border-top: medium none; height: 15.75pt">20</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none">DENNY STIYAWINDI</td> <td class="xl64" style="border-top: medium none; border-left: medium none">TEKNIK MESIN</td> </tr> <tr height="21" style="height: 15.75pt"> <td class="xl64" height="21" style="border-top: medium none; height: 15.75pt">21</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none">EKO WAHYU KURNIAWAN</td> <td class="xl64" style="border-top: medium none; border-left: medium none">TEKNIK MESIN</td> </tr> <tr height="21" style="height: 15.75pt"> <td class="xl64" height="21" style="border-top: medium none; height: 15.75pt">22</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none">ERWAN KUSDIONO</td> <td class="xl64" style="border-top: medium none; border-left: medium none">TEKNIK MESIN</td> </tr> <tr height="21" style="height: 15.75pt"> <td class="xl64" height="21" style="border-top: medium none; height: 15.75pt">23</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none">HAMIDI</td> <td class="xl64" style="border-top: medium none; border-left: medium none">TEKNIK MESIN</td> </tr> <tr height="21" style="height: 15.75pt"> <td class="xl64" height="21" style="border-top: medium none; height: 15.75pt">24</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none">HARI ISMANTO</td> <td class="xl64" style="border-top: medium none; border-left: medium none">TEKNIK MESIN</td> </tr> <tr height="21" style="height: 15.75pt"> <td class="xl64" height="21" style="border-top: medium none; height: 15.75pt">25</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none">ROLANDO SIHOMBING, ST.,M.ENG</td> <td class="xl64" style="border-top: medium none; border-left: medium none">TEKNIK MESIN</td> </tr> <tr height="21" style="height: 15.75pt"> <td class="xl64" height="21" style="border-top: medium none; height: 15.75pt">26</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none">SLAMET NOTOGOMO</td> <td class="xl64" style="border-top: medium none; border-left: medium none">TEKNIK MESIN</td> </tr> <tr height="21" style="height: 15.75pt"> <td class="xl64" height="21" style="border-top: medium none; height: 15.75pt">27</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none">TRI RIYOYUDANTO</td> <td class="xl64" style="border-top: medium none; border-left: medium none">TEKNIK MESIN</td> </tr> <tr height="21" style="height: 15.75pt"> <td class="xl64" height="21" style="border-top: medium none; height: 15.75pt">28</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none">YANUAR HABIB</td> <td class="xl64" style="border-top: medium none; border-left: medium none">TEKNIK MESIN</td> </tr> <tr height="21" style="height: 15.75pt"> <td class="xl64" height="21" style="border-top: medium none; height: 15.75pt">29</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none">GAMA AJIYANTONO</td> <td class="xl64" style="border-top: medium none; border-left: medium none">TEKNIK MESIN</td> </tr> <tr height="21" style="height: 15.75pt"> <td class="xl64" height="21" style="border-top: medium none; height: 15.75pt">30</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none">DIAN NUGROHO YUDISISWANTO</td> <td class="xl64" style="border-top: medium none; border-left: medium none">TEKNIK MESINI</td> </tr> <tr height="21" style="height: 15.75pt"> <td class="xl64" height="21" style="border-top: medium none; height: 15.75pt">31</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none">RIZA TEGAR PRISANDI</td> <td class="xl64" style="border-top: medium none; border-left: medium none">ILMU KOMPUTER</td> </tr> <tr height="21" style="height: 15.75pt"> <td class="xl64" height="21" style="border-top: medium none; height: 15.75pt">32</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none">IPING SUHARIADI</td> <td class="xl64" style="border-top: medium none; border-left: medium none">MIPA</td> </tr> <tr height="21" style="height: 15.75pt"> <td class="xl64" height="21" style="border-top: medium none; height: 15.75pt">33</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none">IMANUEL GOLTARMAN WARUWU</td> <td class="xl64" style="border-top: medium none; border-left: medium none">TEKNIK KIMIA</td> </tr> <tr height="21" style="height: 15.75pt"> <td class="xl64" height="21" style="border-top: medium none; height: 15.75pt">34</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none">ARIS AHMAD MAANIQ</td> <td class="xl64" style="border-top: medium none; border-left: medium none">TEKNIK FISIKA</td> </tr> <tr height="21" style="height: 15.75pt"> <td class="xl64" height="21" style="border-top: medium none; height: 15.75pt">35</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none">EKO BUDI PRASETYO</td> <td class="xl64" style="border-top: medium none; border-left: medium none">TEKNIK FISIKA</td> </tr> <tr height="21" style="height: 15.75pt"> <td class="xl64" height="21" style="border-top: medium none; height: 15.75pt">36</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none">HARRI MURTI RANUKUSUMA W</td> <td class="xl64" style="border-top: medium none; border-left: medium none">TEKNIK FISIKA</td> </tr> <tr height="21" style="height: 15.75pt"> <td class="xl64" height="21" style="border-top: medium none; height: 15.75pt">37</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none">SENO AJISAKA</td> <td class="xl64" style="border-top: medium none; border-left: medium none">TEKNIK FISIKA</td> </tr> <tr height="21" style="height: 15.75pt"> <td class="xl64" height="21" style="border-top: medium none; height: 15.75pt">38</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none">ASEP RASIM</td> <td class="xl64" style="border-top: medium none; border-left: medium none">TEKNIK ELEKTRO</td> </tr> <tr height="21" style="height: 15.75pt"> <td class="xl64" height="21" style="border-top: medium none; height: 15.75pt">39</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none">DIMAS NOVIANTO</td> <td class="xl64" style="border-top: medium none; border-left: medium none">TEKNIK INDUSTRI</td> </tr> <tr height="21" style="height: 15.75pt"> <td class="xl64" height="21" style="border-top: medium none; height: 15.75pt">40</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none">DWI ICHSAN KURNIA</td> <td class="xl64" style="border-top: medium none; border-left: medium none">TEKNIK</td> </tr> <tr height="21" style="height: 15.75pt"> <td class="xl64" height="21" style="border-top: medium none; height: 15.75pt">41</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none">FAHMI ALIM KURNAFIAN</td> <td class="xl64" style="border-top: medium none; border-left: medium none">TEKNIK ELEKTRO</td> </tr> <tr height="21" style="height: 15.75pt"> <td class="xl64" height="21" style="border-top: medium none; height: 15.75pt">42</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none">FRANKY ARGUS ADIWENA</td> <td class="xl64" style="border-top: medium none; border-left: medium none">TEKNIK INDUSTRI</td> </tr> <tr height="21" style="height: 15.75pt"> <td class="xl64" height="21" style="border-top: medium none; height: 15.75pt">43</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none">GERRY ANUGRAH DWIPUTRA</td> <td class="xl64" style="border-top: medium none; border-left: medium none">TEKNIK INDUSTRI</td> </tr> <tr height="21" style="height: 15.75pt"> <td class="xl64" height="21" style="border-top: medium none; height: 15.75pt">44</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none">IMAM ADI SUBROTO</td> <td class="xl64" style="border-top: medium none; border-left: medium none">TEKNIK ELEKTRO</td> </tr> <tr height="21" style="height: 15.75pt"> <td class="xl64" height="21" style="border-top: medium none; height: 15.75pt">45</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none">JUANDA</td> <td class="xl64" style="border-top: medium none; border-left: medium none">TEKNIK INDUSTRI</td> </tr> <tr height="21" style="height: 15.75pt"> <td class="xl64" height="21" style="border-top: medium none; height: 15.75pt">46</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none">SEPTIAN ADHE CHANDRA</td> <td class="xl64" style="border-top: medium none; border-left: medium none">TEKNIK INDUSTRI</td> </tr> <tr height="21" style="height: 15.75pt"> <td class="xl64" height="21" style="border-top: medium none; height: 15.75pt">47</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none">NUR AGUS RACHMAWAN</td> <td class="xl64" style="border-top: medium none; border-left: medium none">TEKNIK KIMIA</td> </tr> <tr height="21" style="height: 15.75pt"> <td class="xl64" height="21" style="border-top: medium none; height: 15.75pt">48</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none">ARIA HENDRAWAN</td> <td class="xl64" style="border-top: medium none; border-left: medium none">TEKNIK ELEKTRO</td> </tr> <tr height="21" style="height: 15.75pt"> <td class="xl64" height="21" style="border-top: medium none; height: 15.75pt">49</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none">RIANTO NURCAHYO</td> <td class="xl64" style="border-top: medium none; border-left: medium none">TEKNIK ELEKTRO</td> </tr> <tr height="21" style="height: 15.75pt"> <td class="xl64" height="21" style="border-top: medium none; height: 15.75pt">50</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none">WAWAN RUSTYAWAN</td> <td class="xl64" style="border-top: medium none; border-left: medium none">TEKNIK KIMIA</td> </tr> <tr height="21" style="height: 15.75pt"> <td class="xl64" height="21" style="border-top: medium none; height: 15.75pt">51</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none">AKSTO SETIAWAN</td> <td class="xl64" style="border-top: medium none; border-left: medium none">TEKNIK ELEKTRO</td> </tr> <tr height="21" style="height: 15.75pt"> <td class="xl64" height="21" style="border-top: medium none; height: 15.75pt">52</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none">HALIMATUS SA'DIYAH</td> <td class="xl64" style="border-top: medium none; border-left: medium none">TEKNIK ELEKTRO</td> </tr> <tr height="21" style="height: 15.75pt"> <td class="xl64" height="21" style="border-top: medium none; height: 15.75pt">53</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none">HERU PRATOMO</td> <td class="xl64" style="border-top: medium none; border-left: medium none">TEKNIK ELEKTRO</td> </tr> <tr height="21" style="height: 15.75pt"> <td class="xl64" height="21" style="border-top: medium none; height: 15.75pt">54</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none">RIFAI RAHMAN HASAN</td> <td class="xl64" style="border-top: medium none; border-left: medium none">KETENAGAAN LISTRIK</td> </tr> <tr height="21" style="height: 15.75pt"> <td class="xl64" height="21" style="border-top: medium none; height: 15.75pt">55</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none">ZAINAL XAPERIUS</td> <td class="xl64" style="border-top: medium none; border-left: medium none">TEKNIK ELEKTRO</td> </tr> <tr height="21" style="height: 15.75pt"> <td class="xl64" height="21" style="border-top: medium none; height: 15.75pt">56</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none">LUCIA SANTI PALUPI DARMAKUSUMA</td> <td class="xl64" style="border-top: medium none; border-left: medium none">TEKNIK ELEKTRO</td> </tr> <tr height="21" style="height: 15.75pt"> <td class="xl64" height="21" style="border-top: medium none; height: 15.75pt">57</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none">WELLA HEKMUSETA</td> <td class="xl64" style="border-top: medium none; border-left: medium none">TEKNIK KIMIA</td> </tr> <tr height="21" style="height: 15.75pt"> <td class="xl64" height="21" style="border-top: medium none; height: 15.75pt">58</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none">DEUZEN BERRY</td> <td class="xl64" style="border-top: medium none; border-left: medium none">TEKNIK ELEKTRO</td> </tr> <tr height="21" style="height: 15.75pt"> <td class="xl64" height="21" style="border-top: medium none; height: 15.75pt">59</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none">HARI SETIAWAN. ST</td> <td class="xl64" style="border-top: medium none; border-left: medium none">TEKNIK ELEKTRO</td> </tr> <tr height="21" style="height: 15.75pt"> <td class="xl64" height="21" style="border-top: medium none; height: 15.75pt">60</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none">ARIF SETIAWAN</td> <td class="xl64" style="border-top: medium none; border-left: medium none">TEKNIK INDUSTRI</td> </tr> <tr height="21" style="height: 15.75pt"> <td class="xl64" height="21" style="border-top: medium none; height: 15.75pt">61</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none">AGUNG BUDI SULISTYANTO</td> <td class="xl64" style="border-top: medium none; border-left: medium none">TEKNIK MESIN</td> </tr> <tr height="21" style="height: 15.75pt"> <td class="xl64" height="21" style="border-top: medium none; height: 15.75pt">62</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none">NIKEN PEBRIANTI</td> <td class="xl64" style="border-top: medium none; border-left: medium none">TEKNIK INDUSTRI</td> </tr> <tr height="21" style="height: 15.75pt"> <td class="xl64" height="21" style="border-top: medium none; height: 15.75pt">63</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none">ADMADI JANU PRASETYO</td> <td class="xl64" style="border-top: medium none; border-left: medium none">TEKNIK INDUSTRI</td> </tr> <tr height="21" style="height: 15.75pt"> <td class="xl64" height="21" style="border-top: medium none; height: 15.75pt">64</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none">DANANG DWI YUHATMONO</td> <td class="xl64" style="border-top: medium none; border-left: medium none">TEKNIK ELEKTRO</td> </tr> <tr height="21" style="height: 15.75pt"> <td class="xl64" height="21" style="border-top: medium none; height: 15.75pt">65</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none">AGUS RUWIYANTO</td> <td class="xl64" style="border-top: medium none; border-left: medium none">TEKNIK INDUSTRI</td> </tr> <tr height="21" style="height: 15.75pt"> <td class="xl64" height="21" style="border-top: medium none; height: 15.75pt">66</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none">WAWAN SATRIA GREGORIUS</td> <td class="xl64" style="border-top: medium none; border-left: medium none">TEKNIK KIMIA</td> </tr> <tr height="21" style="height: 15.75pt"> <td class="xl64" height="21" style="border-top: medium none; height: 15.75pt">67</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none">REZA RAHADI</td> <td class="xl64" style="border-top: medium none; border-left: medium none">TEKNIK INDUSTRI</td> </tr> <tr height="21" style="height: 15.75pt"> <td class="xl64" height="21" style="border-top: medium none; height: 15.75pt">68</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none">MARLINA WULANDARI, ST.</td> <td class="xl64" style="border-top: medium none; border-left: medium none">TEKNIK KIMIA</td> </tr> <tr height="21" style="height: 15.75pt"> <td class="xl64" height="21" style="border-top: medium none; height: 15.75pt">69</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none">DWI SAPUTRO</td> <td class="xl64" style="border-top: medium none; border-left: medium none">TEKNIK MESIN</td> </tr> <tr height="21" style="height: 15.75pt"> <td class="xl64" height="21" style="border-top: medium none; height: 15.75pt">70</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none">IGI ARDIYANTO</td> <td class="xl64" style="border-top: medium none; border-left: medium none">TEKNIK ELEKTRO</td> </tr> <tr height="21" style="height: 15.75pt"> <td class="xl64" height="21" style="border-top: medium none; height: 15.75pt">71</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none">MUHAMMAD DENI INDRAWAN</td> <td class="xl64" style="border-top: medium none; border-left: medium none">TEKNIK MESIN</td> </tr> <tr height="21" style="height: 15.75pt"> <td class="xl64" height="21" style="border-top: medium none; height: 15.75pt">72</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none">CHANDRA KUSUMA SUPRIATNA</td> <td class="xl64" style="border-top: medium none; border-left: medium none">TEKNIK MESIN</td> </tr> <tr height="21" style="height: 15.75pt"> <td class="xl64" height="21" style="border-top: medium none; height: 15.75pt">73</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none">DIMAS ADRIANTO</td> <td class="xl64" style="border-top: medium none; border-left: medium none">TEKNIK MESIN</td> </tr> <tr height="21" style="height: 15.75pt"> <td class="xl64" height="21" style="border-top: medium none; height: 15.75pt">74</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none">EKO SULISTYOWATI</td> <td class="xl64" style="border-top: medium none; border-left: medium none">TEKNIK INDUSTRI</td> </tr> <tr height="21" style="height: 15.75pt"> <td class="xl64" height="21" style="border-top: medium none; height: 15.75pt">75</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none">RIMBAWAN TRI HANTORO</td> <td class="xl64" style="border-top: medium none; border-left: medium none">TEKNIK MESIN</td> </tr> <tr height="21" style="height: 15.75pt"> <td class="xl64" height="21" style="border-top: medium none; height: 15.75pt">76</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none">AMRAN SIBURIAN</td> <td class="xl64" style="border-top: medium none; border-left: medium none">TEKNIK ELEKTRO</td> </tr> <tr height="21" style="height: 15.75pt"> <td class="xl64" height="21" style="border-top: medium none; height: 15.75pt">77</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none">SUPRIYADI</td> <td class="xl64" style="border-top: medium none; border-left: medium none">TEKNIK ELEKTRO</td> </tr> <tr height="21" style="height: 15.75pt"> <td class="xl64" height="21" style="border-top: medium none; height: 15.75pt">78</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none">AKHMAD EDI ISWANTO</td> <td class="xl64" style="border-top: medium none; border-left: medium none">TEKNIK ELEKTRO</td> </tr> <tr height="21" style="height: 15.75pt"> <td class="xl64" height="21" style="border-top: medium none; height: 15.75pt">79</td> <td class="xl66" style="border-top: medium none; border-left: medium none">TRUSTHO SUKARNO</td> <td class="xl64" style="border-top: medium none; border-left: medium none">TEKNIK MESIN</td> </tr> <tr height="21" style="height: 15.75pt"> <td class="xl64" height="21" style="border-top: medium none; height: 15.75pt">80</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none">IRWAN NOVIANTO</td> <td class="xl64" style="border-top: medium none; border-left: medium none">TEKNIK ELEKTRO</td> </tr> <tr height="21" style="height: 15.75pt"> <td class="xl64" height="21" style="border-top: medium none; height: 15.75pt">81</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none">SUBIYANTO</td> <td class="xl64" style="border-top: medium none; border-left: medium none">TEKNIK MESIN</td> </tr> <tr height="21" style="height: 15.75pt"> <td class="xl64" height="21" style="border-top: medium none; height: 15.75pt">82</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none">HABIB HUSEIN AL ARIS</td> <td class="xl64" style="border-top: medium none; border-left: medium none">TEKNIK MESIN</td> </tr> <tr height="21" style="height: 15.75pt"> <td class="xl64" height="21" style="border-top: medium none; height: 15.75pt">83</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none">METHODIOS KRESNA KALBU ADI</td> <td class="xl64" style="border-top: medium none; border-left: medium none">TEKNIK MESIN</td> </tr> <tr height="21" style="height: 15.75pt"> <td class="xl64" height="21" style="border-top: medium none; height: 15.75pt"><p>84</p></td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none">HANDOKO UTOMO YOGYARTO</td> <td class="xl64" style="border-top: medium none; border-left: medium none"><p>TEKNIK </p></td> </tr> </tbody></table> Tags : Berita
Tak Hanya Bekerja Keras, Kamu Juga Bisa Have Fun di Shopee Indonesia infocdugm18, presentasi, presentasi, shopee indonesia, marketplace, Berita, startup,
Minggu, 30/08/2015 16:17 WIB Tak Hanya Bekerja Keras, Kamu Juga Bisa Have Fun di Shopee Indonesia
i-Pad Sebagai Media Input Data Astra Group i-pad astra group, berita unik career days, 14th career days ugm 2013 ,
Sabtu, 09/11/2013 12:00 WIB i-Pad Sebagai Media Input Data Astra Group
Jujur Adalah Kunci Utama Berita, jujur untuk interview, kiat lolos interview,
Sabtu, 20/07/2013 18:48 WIB Jujur Adalah Kunci Utama
Motivator Sukses = Diri Sendiri ecc ugm, Berita, ecc softskill training, Motivator Sukses = Diri Sendiri,
Kamis, 14/03/2013 21:12 WIB Motivator Sukses = Diri Sendiri
Kupas Trik Presentasi dalam ECC Softskill Training ecc ugm, berita, Kupas Trik Presentasi dalam ECC Softskill Training,
Kamis, 14/03/2013 14:12 WIB Kupas Trik Presentasi dalam ECC Softskill Training
Peluang Magang di Halliburton bagi Mahasiswa ecc ugm, berita, pengumuman, Peluang Magang di Halliburton bagi Mahasiswa,
Kamis, 14/03/2013 11:16 WIB Peluang Magang di Halliburton bagi Mahasiswa
Panggilan test tertulis PT NOK Indonesia | CAREERNEWS
1474882794_release_960_rev.png